Poradna paliativní a hospicové péče, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
  • Poradit
  • Půjčování komenzačních pomůcek
  • Rada - Pečující

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Trutnov

Komu je služba určena

  • Osoby s chrnonickým onemocnění

Věkové skupiny

  • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou lidé s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či terminálním stadiu nemoci a zároveň i jejich blízcí, kteří o ně pečují nebo tuto péči teprve zvažují.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je poskytnout pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám při procházení těžkou životní situací způsobenou závažným onemocněním či blízkostí smrti, poskytnout komplexní informace o všech možnostech péče a poskytnout podporu, aby byly posíleny přirozené vztahy pečujících a jejich blízkých a nemocnému byl zajištěn důstojný konec života v bezpečí domácího prostředí.

3. Nabízené činnosti

- poskytnutí informací o průběhu, podmínkách a možnostech domácí hospicové péče a principech paliativní péče

- poskytnutí kontaktů a zprostředkování dostupných služeb v oblasti péče o nemocného (např. domácí hospicové péče, zdravotní služby, pečovatelské služby, osobní asistence, půjčovny zdravotních pomůcek)

- poskytnutí informací týkajících se vzniku nároku na příspěvek na péči, ošetřování člena rodiny či náhradního volna v zaměstnání

- doprovázení  nemocného i rodiny v těžké životní situaci (zvládání péče, psychohygiena, prostor pro sdílení obav, starostí, smutku, sdílení vzpomínek aj.)

- podpora komunikace s nemocným i pečujícími o jejich situaci, potřebách a přáních

- zprostředkování psychologického poradenství

- zprostředkování služeb duchovního

- poskytnutí praktických informací jak postupovat při úmrtí doma

4. Specifika služby

Formy poskytování:

- terénní - v přirozeném domácím prostředí klienta či osoby blízké po předchozí telefonické domluvě v provozní době služby, v Trutnově a okolí v dojezdové vzdálenosti 25 km

- telefonická

- e-mailová

Časový rozsah poskytování služeb

  • Terénní
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Domácí hospicová -paliativní péče má terénní formu poskytování a její bezbariérovost je individuálně odlišná vzhledem ke  konkrétním podmínkám v domácnostech klientů. V místě sídla zařízení-Dřevařská 332 je částečná bezbariérovost, v přízemí je možný vstup bez bariér, v 1. a 2. patře je schodiště. Pro styk s klientem je uzpůsobeno přízemí.

Název poskytovatele

Oblastní charita Trutnov

IČ poskytovatele

43465439

Kontaktní údaje na poskytovatele