PORADNA pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
  • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Hradec Králové

Komu je služba určena

  • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

  • 8+ let

Kontaktní údaje na službu

  • Identifikátor sociální služby: 5904624
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Adresa: Akademika Heyrovského 1178,50003 Hradec Králové
  • Telefon: 724461102
  • E-mail: hana.simackova@nebudnanule.cz
  • Web: www.nebudnanule.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nabízíme podporu lidem s mentálním postižením, kombinovaným postižením, fyzickým postižením, poruchou autistického spektra od 8 let bez horní hranice věku z Královéhradeckého kraje. Jsme tu také pro rodiny našich klientů a klientek, jejich opatrovníky a blízké, kteří se neví rady, jak s tématem sexuality u lidí s postižením pracovat. Děti a dospívající ve věku od 8 do 14 let mohou využívat naši PORADNU pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. U dospívajících ve věku od 15 do 17 let může být vyžádán písemný souhlas zákonného zástupce s poskytováním služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je podporovat  lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů, aby mohli své sexuální a vztahové potřeby naplňovat
důstojně, svobodně, odpovědně a bezpečně v rámci zákonných a společenských norem.

Sociální služba PORADNA pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením si klade tyto hlavní cíle:

1. Poskytovat uživatelům služeb srozumitelnou sexuální výchovou a osvětou, intervenci a poradenství, aby mohli své sexuální a vztahové potřeby naplňovat svobodně a odpovědně v rámci zákonných a společenských norem.

2. Působit na vytvoření informovaného, respektujícího a podpůrné prostředí kolem uživatele služeb.

3. Spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty (odborníci ze zdravotnictví, policie, sociální služby…) při efektivnějším řešení zakázky uživatele služby v oblasti sexuality, vztahů, rodičovství.

3. Nabízené činnosti

Jsme registrovanou sociální službou. Poskytujeme takzvané odborné sociální poradenství dle § 37 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
Jsme součástí sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

PORADNA nabízí v oblasti sexuality, vztahů a rodičovství lidí s postižením:

- srozumitelnou sexuální výchovu a osvětu s ohledem na věk a individuální potřeby cílové skupiny, intervenci a poradenství,

- poradenství pro rodiny, opatrovníky a blízké našich klientek a klientů,

- podporu při spolupráci s dalšími odborníky například z oboru zdravotnictví (sexuolog, gynekolog, urolog),

- podporu v oblasti rodičovství. 

4. Specifika služby

Klientů a klientek se nikdy nedotýkáme v oblasti obecně platných intimních zón, všichni zůstáváme během setkání oblečení, neposkytujeme ani nezprostředkováváme sexuální služby. Neposkytujeme sexuální asistenci. Sociální služba je poskytována ambulantně, zdarma a anonymně s ohledem na zachování důstojnosti, bezpečí a práv klientek a klientů a jejich pečujících.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně. 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

NEBUĎ NA NULE, z. s.

IČ poskytovatele

08286906

Kontaktní údaje na poskytovatele